Oct 01, 2023

रसियाले संसारको पहिलो COVID-19 खोप भोली, 12 अगस्त सुरू गर्ने

Aug 11 , 2020

कोरोनाभाइरस उपन्यासबाट मानिसहरूलाई बचाउन खोप खोज्ने दौडमा, विश्वभरि छ जना उम्मेदवारहरू मानव परीक्षणको चरणमा छन्।

रसियाबाट भर्खरका रिपोर्टहरूले दावी गरे कि तिनीहरूका एकजना उम्मेद्वारले मानव क्लिनिकल परीक्षणको सबै तीन चरणहरू सफलतापूर्वक पूर्ण गरेका छन्। कथित रूपमा रूसले खोप उत्पादन गर्न सुरु गर्नेछ र देशव्यापी खोप ड्राइभको व्यापक योजना बनाइसकेको छ।

[Source]